Výkup

Výkup železného šrotu a farebných kovov, zvoz a triedenie železného odpadu, pristavenie kontajnerov na železný a stavebný odpad ...

Likvidácia

Likvidácia autovrakov u nás v spoločnosti Metalux s.r.o.
Vydávanie potvrdenia pre dopravný inšpektorát na odhlásenie vozidla a ...

Technika

Spoločnosti Metalux s.r.o. disponuje potrebnou technikou na prevádzkovanie výkupu druhotných surovín. Ďalej zabezpečujeme prevoz ...

Prevádzka

Prevádzka spoločnosti sa nachádza v Hlohovci v primestkej časťi Peter na adrese Šoltésovej 22.
tel.: +421-905-892-728